Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Thema: Vuur van de Geest

2018-10 THEMA

Het is bijna Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Met Pinksteren zijn er verschillende tekenen die iets zeggen over de Heilige Geest. Er is een geluid van een geweldige wind en er is vuur. Over het vuur, als teken van de Heilige Geest, gaat het in dit nummer van Daniël.

Wij geloven, schrijft Guido de Brès (NGB, 22) dat de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, dat Jezus Christus met al Zijn verdiensten omhelst, Hem eigen maakt, en niets anders meer buiten Hem zoekt. Dat is het vuur dat de Geest ontsteekt! Hij maakt koude, dode harten brandend van liefde tot de Zaligmaker.

Het werk van de Heilige Geest is rijk en heeft veel verschillende kanten. Het werk van de Heilige Geest past ook altijd precies bij mensen. Zoals mensen verschillen, zo werkt de Heilige Geest ook. Als je honderd iPhones naast elkaar legt zijn ze allemaal precies hetzelfde. Zo werken wij graag. De dingen moeten op elkaar lijken. Zo werkt de Heilige Geest niet; Hij verricht maatwerk, passend bij ons hart. Zijn werk in het hart van een zestienjarige jongen is anders dan in het hart van een moeder van veertig of een opa van vijfenzeventig.

Toch is Zijn werk herkenbaar. Vuur herken je ook altijd. Hoe verschillend vuur is, je weet het meteen: dit is vuur. Onmisbaar is het vuur van de Geest. Wij maken dat vuur niet, het moet ontstoken worden. Bid daarom altijd om de Heilige Geest: O, Geest van Christus, ontvlam in mijn zondige hart. Verteer mijn verlangens naar alles buiten God en maak mijn hart brandend van verlangen naar Christus alleen.

289