Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Thema: Zee

THEMA

Vraag mensen in Zeeland, Indonesië of Bangladesh naar de gevaren van de zee. Ze weten hoe hoog de golven kunnen komen. Ze kennen het gebulder van de zee. Ze hebben de gevaren ondervonden. Wie zal tellen hoeveel mensen in de zee zijn verdronken? Wie houdt de huizenhoge golven tegen? De zee komt en de zee neemt. Niemand houdt de stromen tegen.

Zo heeft God het niet geschapen. Op de tweede dag bracht Hij het al het water bij elkaar in oceanen, zeeën en meren. Hij bekeek het en God zag dat het goed was (Gen. 1:10). De zee was een zegen. Een goede plaats voor al die kleine en grotere vissen die op de vijfde dag geschapen zijn. 

De zondeval veranderde alles. De gevolgen zijn groot: Zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt (Gen. 3:17). De vloek rust ook op de zee. De zee werd het oordeel voor de mensen in de tijd van Noach, later voor de Farao en zijn soldaten. Niemand kon aan haar golven ontkomen! Steeds wordt teruggewezen op deze geschiedenissen. De zee wordt het beeld van Gods toorn over de zonde. Wie zal die toorn tegen houden en ontlopen?

Toch is er Eén, die door heel de Bijbel heen, sterker blijkt dan de bruisende zee (Ps. 93:4). Hij hield de zee tegen en baande er een weg door. Hij bestrafte de zee en er kwam een grote stilte. Het maakte de discipelen stil: Hoedanig een is Deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn? (Matth. 8:27). Hij droeg de toorn van God over de zonden. Alleen door Hem kunnen we door de zee van Gods toorn heen, terug naar God.

289