Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Thema: Zonden en Zaligmaker

THEMA

Toen ik in klas 6 van de middelbare school zat, kwam een van onze dominees op school om met een aantal klassen na te denken over een thema. Waar het precies over ging, weet ik eerlijk gezegd niet meer, maar één ding ben ik nooit vergeten. Hij vertelde over zonden en over een Zaligmaker. “Sinds de zondenval kan de mens de zonden niet meer laten”, zo vertelde de dominee. En hij probeerde ons te laten zien hoe erg dat was. Ons werd de Weg gewezen.

“Stel dat ik vreemd ga en ik daarna thuis weer aanbel. Wat denk je? Doet mijn vrouw de deur open en zegt ze: ‘Fijn dat je er weer bent?’ Ik dacht het niet. Dan is ze boos en terecht”, zo vervolgde de dominee. “Wat doen wij elke week? We zondigen, keren ons van God af en doen steeds weer onze eigen zin. Vaak staat ons ‘ik’ centraal, in plaats van Gods eer. Nadat we zoveel gezondigd hebben, komen we ‘s zondags in de kerk. En dan is het eerste wat God tegen ons zegt niet: ‘Ga maar weg, je hebt het weer verkeerd gedaan’. Nee, weet je wat het eerste is dat God tegen je zegt? ‘Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus’.” Onbegrijpelijk, vind je niet?

Ik moest hier weer aan denken, toen we als redactie bezig waren met deze Daniël over het Bijbelboek Obadja. Heb je dit Bijbelboek - dat maar één hoofdstuk heeft - ooit gelezen? Het is een moeilijk Bijbelboek, maar ook een leerzaam Bijbelboek. Obadja moet aan het volk van Edom Gods oordeel vertellen. Het volk van Edom is namelijk trots (hoogmoedig). Het leert dat de Heere Zijn vijanden straft. Maar Obadja mag ook verlossing prediken aan hen die nederig (ootmoedig) hun zonden belijden. De Heere denkt aan Zijn genade. Zo zien we: hoogmoed en ootmoed.

Ook in deze Daniël wordt de Weg gewezen. Want de Heere is nog Dezelfde. Ook al kun je nu tijdelijk niet naar de kerk, de dominee zegt het nog steeds elke zondag. “Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus.” Ken jij iets van die genade?

289