Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Een veilig nest - Jaco Stuut

onder moeders velugels.jpg

doelgroep: Ambtsdragers, leidinggevenden, Koers-stafleden

Workshop over veilig jeugdwerk

In het jeugdwerk wil je jongeren een veilige omgeving bieden waarin gezonde verhoudingen bestaan tussen leidinggevenden en jongeren. Zowel fysieke veiligheid als een integere houding in geloofszaken zijn cruciaal.  De Jeugdbond wil de bezinning levend houden en helpen met concrete handreikingen.

Jaco Stuut is coördinator van de Koers-vakanties en heeft zich de afgelopen jaren verdiept en gespecialiseerd  in het thema Veilig Jeugdwerk.

1201