Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Veilig jeugdwerk - Jaco Stuut

_Column

In het jeugdwerk wil je jongeren een veilige omgeving bieden waarin gezonde verhoudingen bestaan tussen leidinggevenden en jongeren. Zowel fysieke veiligheid als een integere houding in geloofszaken zijn cruciaal.  De Jeugdbond wil de bezinning levend houden en helpen met concrete handreikingen.

1201