Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Zorg voor de jonkies – Jongerencommissie Moerkapelle

sternkuiken-highlight.jpg

doelgroep: Ambtdragers, leidinggevenden

Workshop over het opzetten en functioneren van een jongerencommissie

Het is een uitdaging om alle jongeren van de gemeente in beeld te hebben en te houden. Toch is het ook een opdracht om te zorgen voor de kinderen en de jongeren van de gemeente. Het kan nuttig en nodig zijn om een commissie in het leven te roepen die nadenkt over de zorg voor jongeren en hier ook actie op onderneemt. Welke taken heeft een jongerencommissie? Hoe zet je een commissie op? Welke knelpunten komt je tegen? Maar ook de vraag of de inzet van een jongerencommissie effect heeft, zal langs komen in deze workshop.  Hoe krijg je kerkenraad, leidinggevenden, gemeente mee.

De jongerencommissie Moerkapelle is een aantal jaar geleden opgezet. Vanuit hun ervaringen gaan zullen ze in deze workshop vertellen over de jongerencommissie.

1201