Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#04 Het gebed

Gebed

Diaken Moerman merkt dat tijdens zijn gebed enkele catechisanten onrustig zijn. Ze schuifelen en hoort hij nu ook iemand zachtjes fluisteren?

Na het zingen volgt het gebed. Wat valt daar nu over te zeggen? Als catecheet moet er gewaakt worden voor een ‘monotone rede’ in het gebed. Betrek de catecheten ook bij het gebed. Samen vouwen we de handen en roepen we de Heere aan. Voor hulp en bijstand, zegen en kracht.

Het is goed om als catecheet voorafgaande aan het gebed aan de catechisanten te vragen waarvoor gebeden kan worden. Wellicht hebben de catechisanten zorgen en willen ze die bij de Heere brengen. Wanneer er een goede vertrouwensband is, zullen de catechisanten zeker deze ‘gebedspunten’ aandragen. Zodoende breng je de noden en zorgen van de catechisanten bij de Heere en vraag je om Zijn zegen tijdens de les.

Soms kan het zijn dat er een gesprek komt naar aanleiding van de ingebracht punten. Laat dit gerust toe.
Vermijd in het gebed ook taalgebruik die jongeren niet begrijpen. Wanneer dit wel gedaan wordt voelen jongeren zich al gauw niet verbonden in het gebed. Laat het gebed, naast de onmisbare zegen van de Heere, ook hun gebed worden. Als catecheet ben je dan de tolk van de jongeren.

824