Annuleren

Zoek hier binnen onze website

#05 Navraag

people-3203095_1920

Ouderling Van Manen heeft zondagavond een preek gelezen. Hij heeft erg zijn best gedaan om iets uit te zoeken wat ook de jongeren raakt. 
Maandagavond wil hij toch eens controleren op de catechisatie, wat de jongeren hebben onthouden van de preek

Wat ouderling Van Manen in de casus hierboven doet kan een goede start zijn van een catechisatieles.
Op deze manier betrek je de jongeren bij de prediking. Het is heel goed om de prediking van de achterliggende zondag te bespreken met de jongeren.
Zodoende krijg je eerlijke feedback. Maar, daar moet je als catecheet wel voor open durven staan.
Wellicht is er een preek gelezen waardoor je zelf als ouderling/catecheet gesticht bent. Terwijl het voor de jongeren wel heel ver weg is gebleven. 
Het is goed om daarom verhelderingsvragen te stellen aan de jongeren. Dat kunnen de volgende vragen zijn:
- Wat vond je moeilijk aan de preek?
- Wat is je bijgebleven van de preek?
- Waar heb je wat aan gehad?
- Wat heb je gemist?

Om op deze manier het gesprek aan te gaan met de catechisanten is een kwetsbare houding wel belangrijk. Accepteer daarom altijd de opmerking van de catechisant. Ook al is deze niet positief.

824