Annuleren

Zoek hier binnen onze website

# 07 Een luisterend oor

adviseren

Ouderling van der Spek fronst zijn wenkbrauwen als Geert vertelt dat hij 'de Heere Jezus aangenomen heeft.' Dat gaat niet zomaar! Zie je nou wel dat de jeugd niet meer bij de waarheid leeft? Geert zal vast wel verkeerd gevormd zijn. Nou, hij zal meteen even zeggen dat dit zomaar niet gaat.

Wat is het nodig om jongeren te onderwijzen en te begeleiden op hun levensweg. Als catecheten hebben wij daarin een zeer belangrijke taak. We mogen met zielen omgaan, en hoe belangrijk is het om met bewogenheid daarin onderwijs te geven.

Dit vraagt aan de andere kant ook voorzichtigheid en tact. Want, wat ouderling van der Spek in deze casus doet is een aanname.
Heeft hij wel gecontroleerd of dat wat Geert bedoelt, is zoals hij denkt?

Het is belangrijk om een luisterend oor te hebben. Eigen oordeel, mening en aanname kunnen ervoor zorgen dat er miscommunicatie plaatsvindt.
Wat ouderling van der Spek zou moeten leren is, om zijn oordeel, mening en aanname 'weg te stoppen.' Belangrijk is het dat hij: luistert, samenvat en doorvraagt. (LSD)

'Geert, wat bedoel je daar precies mee?' zou een hele goede eerste vraag zijn. 'Leg eens uit wat je bedoelt te zeggen?' Wellicht dat Geert het helemaal niet zo bedoelt als van der Spek denkt.
Catecheet zijn betekent ook: luisteren. Controleren of je het goed begrepen hebt, en vervolgens doorvragen.

Heel concreet: Hoe functioneert het 'LSD' bij ons als catecheten?

824