Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Catechisatie: vechtsfeer of sfeer van vertrouwen?

hands-1797401_1920

Veel ambtsdragers zien vanuit de liefde van het hart en betrokkenheid op de Heere en Zijn dienst uit naar een goed gesprek met de jongeren van de gemeente. Toch is de catechisatie niet altijd de plaats waar dit gesprek tot stand komt. Hoe komt dat? Wat kan helpen om wél een open sfeer te krijgen?

"Ik wil zo graag dichtbij het hart van de jongeren van mijn groep komen, maar het lijkt wel of zij daar helemaal niet op zitten te wachten. In de praktijk ben ik alleen maar bezig met orde handhaven en via eenrichtingsverkeer de lessen bespreken en overhoren. Hoe kan ik dit veranderen?"

De vraag van deze ambtsdrager wordt door veel catecheten herkend. Catechetisch onderwijs kan van grote waarde zijn voor de vorming van doopleden en is voor velen tot zegen geweest. Juist het leergesprek waarin er ruimte is om verder te gaan dan alleen de inhoud van de lesstof of de mening van de catechisant biedt ruimte voor verdieping. Dan ontstaat er ruimte voor verinnerlijking omdat het niet alleen gaat om 'weten', maar dit gecombineerd wordt met 'bevinding'. Op deze manier worden leer en leven verbonden. Dit kan alleen in een sfeer van openheid en vertrouwen. Hoe komt het dat deze sfeer vaak niet onstaat? En misschien belangrijker: hoe kan een catecheet hier invloed op uitoefenen?

Vijf positieve aanbevelingen:

  1. De basis: betrek positief vormend de gemeente en het gezin bij het catechetisch onderwijs. Een catecheet doet dit namens de gemeente en namens de ouders (denk aan de doopbelofte). Als de catechisatie vanuit de gezinnen biddend ondersteund wordt en ouders positief spreken over de vormende waarde van catechisatie en in de week terug laten komen, is dit goed te merken in de groepen.
  2. Groepsgrootte: organiseer de catechisatie zo dat u als catecheet niet alleen bezig bent met de controle over de groep, maar dat u oog hebt voor de individuele jongere. Een open en vertrouwelijke sfeer ontstaat niet gemakkelijk in groepen van meer dan 20 jongeren.
  3. Persoonlijk: geef het goede voorbeeld door zelf open te zijn en naast de lessen ook in te steken op de persoonlijke relatie met de jongeren. Reserveer na elke catechisatieles 10 - 15 minuten voor een persoonlijk gesprek. Dit is geen 'huisbezoek', maar een gesprek waarin je als ambtsdrager een jongere ontmoet. Wees nieuwsgierig naar het leven en de vragen van deze jongere.
  4. Samen i.p.v. tegen: benader de groep vanuit de 'wij-vorm'. De catechisatie is er om samen te leren en te ontdekken. Daarom zijn 'we' ook samen verantwoordelijk voor een goede sfeer. Hoe gaan 'we' hiervoor zorgen? Welke afspraken passen hierbij? Ga altijd naar deze houding terug, ook als u hebt moeten optreden. Anders blijft u tegenover de groep staan en komt er geen sfeer van vertrouwen.
  5. Werkvormen: verdiep de catechisatie door het gebruik van werkvormen. Doordat jongeren alleen, met z'n tweeen of in groepjes aan de slag gaan met de lesstof, blijft deze beter hangen. Gebruik ook werkvormen om hun mening te peilen als opmaat naar een gesprek. Deel notitieblaadjes uit met een vraag. Gebruik een whiteboard voor een 'stille wand discussie' rondom een kernthema van de geloofsleer.
821