Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Een laatste kerkenraadsvergadering

Hemel

'Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot Uw dienst en lof bereid!' Samen openen we de avond door deze psalm met elkaar te zingen. Ondanks de warmte is het goed toeven in de consistorie van de Gereformeerde Gemeente te Houten.
Na het zingen lezen we samen uit Handelingen 2. Wat heeft Joël rijk geprofeteerd over de beloften en vruchten na de komst van de Heilige Geest. Wat dat betreft is er verwachting voor onze jongeren. Gelooft u dat ook?

Deze avond is speciaal door de kerkenraad van Houten georganiseerd en heeft als thema: ‘Hoe houden we onze jongeren bij de kerk?’ Wat is het fijn om als jeugdwerkadviseur te merken dat er binnen de kerkenraad vanuit de liefde tot de Heere en Zijn dienst liefde is voor onze jongeren. Samen denken we na over wat ambtsdragers nog meer kunnen doen om jongeren bij de kerk te houden.
Is er wel genoeg verbinding? Is de verbinding soms te makkelijk verbroken? Welke verantwoordelijkheid heeft de kerkenraad en de gemeente?
Is jeugdmentoraat een middel in deze gemeente zijn om jongeren vast te houden? Is het een poging waard? Samen verdiepen we ons nog in een aantal gespreksvragen, om die vervolgens plenair met elkaar te bespreken.

Het was het laatste bezoek van dit seizoen. Negen maanden lang schoof ik bij een groot aantal kerkenraden aan. Nu is het tijd om de balans op te maken. Één ding wat mij in ieder geval bij gebleven is: Waar er nood gevoeld wordt voor onze jeugd, is er een hartelijk bereidheid om na te denken over de manier waarop we jongeren benaderen en vasthouden.
Het is waar: Het zaad zal Hem dienen. Er is verwachting, ook voor onze jongeren. Die liefde en hoop heb ik meermaals geproefd tijdens mijn bezoeken aan kerkenraden.

De warmte is gelukkig wat weggeëbd, en toch heb ik warm gevoel als ik terugrijd naar mijn woonplaats. Ik zie uit naar nieuwe ontmoetingen.

Jeroen Kriekaard

821