Annuleren

Zoek hier binnen onze website

In gesprek met catechisanten

FotosessieAmersfoort©ceesvdwal_102

De laatste catechisatieavonden komen er weer aan. Nog een aantal lessen voorbereiden en dan zit het seizoen er weer op. Juist de afsluiting en de opening van het nieuwe seizoen bieden ook mogelijkheden om met jongeren in gesprek te gaan rondom een thema op het snijvlak van geloofsleer en actualiteit.

Catechisatie is niet bedoeld om allerlei actuele thema’s te bespreken. De kern van de catechese vormt het uitleggen van de geloofsleer en het gesprek hoe deze een plaats mag krijgen in het leven van de jongeren. Toch leent de catechisatie zich ook om thema’s die leven onder jongeren bespreekbaar te maken. Steeds meer gemeenten kiezen voor een start- of afsluitingsavond met catechisanten rondom een actueel thema. Soms worden ook ouders hiervoor uitgenodigd.

Onze jeugdwerkadviseurs zijn bereid om met u na te denken op de manier waarop bepaalde actuele thema’s besproken zouden kunnen worden met behoud van het karakter van de catechisatie. In de maanden september, oktober, maart en april verlenen wij in diverse gemeenten medewerking aan een dergelijke bezinningsavond. Denk hierbij aan thema’s als ‘het gebed’, ‘opgroeien in de gemeente’, ‘God zoeken in Zijn Woord’, ‘Omgaan met verleiding’, ‘Seksualiteit als gave van God’ etc.

In diverse gemeenten krijgen jongeren als afsluiting van een bepaald catechisatiejaar ook een bezinnend boekje mee. Speciaal hiervoor hebben wij de volgende uitgaven ontwikkeld:

- De kerk waarin ik jong ben (gericht op de ontstaansgeschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten)
- De beste wet (uitleg tiengeboden)
- In het hart, in het oog; Jij en de gemeente (over opgroeien in de kerkelijke gemeente)

Deze uitgaven kunnen voor een gereduceerd tarief bij ons besteld worden.

821