Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Kerk en mediawijs opvoeden - Handreiking

love-1100255_1920

“Als de Heere in je leven komt, gaat je smartphone eruit”. In de kerk en op de catechisatie wordt vaak een link gelegd met nieuwe media; vaak in negatieve zin. Hoe kunnen kerkelijke opvoeders op een verbindende manier het gesprek aangaan rondom mediagebruik?

“Als de Heere in je leven komt, gaat je smartphone eruit”. In de kerk en op de catechisatie wordt vaak een link gelegd met nieuwe media. Het valt jongeren op dat dit vaak in negatieve zin is. Hierdoor hebben zij het gevoel dat ‘goed gebruik’ onhaalbaar is. Dit kan het gevolg hebben dat jongeren schouderophalend de waarschuwingen naast zich neer: “het is toch nooit goed”.
Om ambtsdragers te helpen in het op een verbindende manier bespreekbaar maken van mediagebruik brengt de Jeugdbond in het voorjaar een handreiking voor kerkenraden en gemeente uit.

Recent heeft het Lectoraat Nieuwe Media in samenwerking met o.a. de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten onderzoek gedaan naar mediagebruik onder 3100 jongeren in het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast is een vergelijkbaar onderzoek gedaan onder 2000 ambtsdragers en jeugdwerkers. Het rapport waarin dit onderzoek beschreven is voor de kerk, is eind januari gepubliceerd.

Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt dat jongeren het gebruik van nieuwe media los zien van identiteit als christen. Maar liefst 75% van de jongeren zegt dat je aan de manier waarop iemand zich online presenteert niet op kunt maken of iemand christen is. Ook wordt uit dit onderzoek duidelijk dat voor steeds meer kerkgangers mediagebruik op zondag geen vraag meer is. Bijna 50% van de jongeren, maar ook 45% van de ondervraagde kerkelijke gezagsdragers, gebruikt de smartphone ook op zondag. In de contacten met kerkenraden merkt de Jeugdbond dat in steeds meer gemeenten er vragen gesteld worden over het gebruik van een smartphone tijdens de eredienst. Ook die trend is zichtbaar in dit onderzoek: bijna een kwart van de jongeren geeft aan geen moeite te hebben met het tijdens de kerkdienst bijwerken van sociale media. Ook hier is een verschuiving zichtbaar.

Hoe komt het dat jongeren het gebruik van nieuwe media niet koppelen aan een leven als christen? Welke rol speelt de opvoeding hierin? Kan het zo zijn dat de manier waarop in de kerk over nieuwe media gesproken wordt, hieraan bijdraagt?

De Jeugdbond deelt de zorgen die veel kerkenraden hierover hebben en is daarom intensief betrokken (geweest) bij het Lectoraat Nieuwe Media. Het doel hiervan is om de vragen rondom gebruik van nieuwe media op een duurzame en Bijbelse manier te beantwoorden. Momenteel werkt de Jeugdbond aan een handreiking voor kerkenraden. In deze handreiking wordt concreet ingegaan hoe in en om de gemeente omgegaan kan worden met vragen rondom nieuwe media.

Deze handreiking wordt geschreven in samenspraak met de Werkgroep Gezin van het Deputaatschap voor Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs en zal in het voorjaar beschikbaar komen.


Meer informatie of hierover verder in gesprek? Neem contact op met Sjaak Jacobse via jj.jacobse@jbgg.nl

821