Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Onderwijs geeft hoop - nieuwe Jeugdwerkactie

school-298680_1920

Het is iets om dankbaar voor te zijn. In 1917, nu honderd jaar geleden, werd in de Nederlandse wet vastgelegd dat we vrij zijn om het onderwijs aan onze kinderen op grond van de Bijbel vorm te geven. Delen we iets van dit voorrecht ook met anderen? Daarom gaat de nieuwe Jeugdwerkactie over de hoop die onderwijs biedt!

In Nederland wordt ook het onderwijs op grond van Schrift en belijdenis wordt door de overheid bekostigd. Dit is uniek in de wereld. In de achterliggende eeuw hebben verschillende generaties dit onderwijs gehad. De Heere heeft dit onderwijs willen zegenen. Niet alleen in de groei van het aantal scholen en in de duizenden kinderen en jongeren die dit onderwijs hebben genoten, maar ook in harten van leerlingen. Het heeft kinderen hoop gegeven. Hoop op God. Daarvoor mogen we de Heere dankbaar zijn. In het bijzonder nu, na honderd jaar.

Delen met anderen

Heel veel kinderen en jongeren wereldwijd missen onderwijs bij een geopende Bijbel. Miljoenen gaan zelfs niet eens naar school. Wij hebben in Nederland veel ontvangen van de Heere. Al honderd jaar. Onverdiend! Zouden we daarvan niet iets kunnen delen met anderen die dit missen?
Daarom is de Jeugdbond bezig met het op poten zetten van een jeugdwerkactie rondom het thema ‘onderwijs geeft hoop’. We willen ons eind 2017 en in de eerste helft van 2018 bezinnen op de nood van mensen in Azië en Afrika en geld inzamelen om hen onderwijs te bieden dat echt hoop en perspectief biedt. Onderwijs is nodig om toekomst te hebben. Dat is in Nederland zo, maar dit is ook in andere delen van de wereld onmisbaar. Onderwijs geeft hoop op een betere toekomst, zeker als dit christelijk onderwijs is. Van onszelf zijn we zonder hoop in de wereld, al behoren we tot de rijksten van de wereld. Maar de Bijbel leert ons dat er hoop is. In God, door Zijn Zoon Jezus Christus. Daarom mag in het christelijk onderwijs ieder mens er zijn. Ook kinderen en jongeren die door een handicap of hun sociale status uitgesloten worden. En dat perspectief gunnen we niet alleen onze eigen kinderen en jongeren, maar ook kinderen en jongeren in andere delen van de wereld.

Jeugdwerkactie 2017/2018

Met de nieuwe jeugdwerkactie zetten we ons in voor kinderen, jongeren en gezinnen in Pakistan, India en Nigeria. We denken hierbij aan drie situaties waarin christelijk onderwijs het verschil maakt:

  1. voorjongeren die door een beperking in de maatschappij weinig kansen hebben (Nigeria).
  2. voor mensen die in kansarme gebieden leven en aangewezen zijn op ontwikkelingshulp (Pakistan).
  3. voor christenen die vanuit een minderheidspositie hun plek in de maatschappij proberen in te nemen (India).

We gebruiken deze actie ook graag om zelf samen na te denken over de waarde van het onderwijs voor onze kinderen. Het is onrustig bezit. Het is niet vanzelfsprekend. Het is een groot voorrecht dat we dit hebben in Nederland. Er zijn ook veel mensen die hier vanaf willen. Waarom meebetalen aan reformatorisch onderwijs? Als mensen dat belangrijk vinden, moeten ze dat zelf maar weten… en dus betalen. Hoe moet het, als onze vrijheid van onderwijs onder druk komt te staan en misschien wel (financieel) zal worden ingeperkt? Wat is dan onopgeefbaar? Wat leren we van situaties in andere landen?

Onze kinderen krijgen niet alleen maar onderwijs op school. Ook in de kerk worden ze onderwezen. De Jeugdbond wil daaraan graag bijdragen. Welke bijdrage moet dat zijn? Die bezinning moet ertoe leiden dat de Jeugdbond ook in de toekomst dienstbaar zal zijn aan het onderwijs aan onze kinderen. Opdat ze hun hoop op God zouden stellen en Zijn daden niet vergeten (Ps. 78).

In de loop van 2017 zal de Jeugdbond deze jeugdwerkactie verder uitwerken en voorbereiden. In het najaar hopen we de fakkel over te dragen aan de verenigingen, in de hoop dat in de plaatselijke gemeenten het vuur voor hoopvol onderwijs verder zal branden.

821