Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bezinningsavond Zeist

Bezinningsavond Zeist

Het is rustig in één van de zalen van de Gereformeerde Gemeenten te Zeist. Vier groepjes ambtsdragers zitten bij elkaar en lezen de kleine kaartjes die op de tafel liggen. Een beetje onwennig of aarzelend wordt er begonnen met de casuïstiek. Al gauw hebben de broeders de smaak te pakken. Fijn om te zien hoe met bewogenheid en bevlogenheid de amtsdragers te werk gaan.

Een bezinningsavond over kerkverlating en gesprekstechnieken kan weleens een verfrissend effect hebben. Het is niet makkelijk om in gesprek met jongeren de juiste toon te vinden. Soms oordelen we snel over datgene wat de jongere tegen ons zegt. Wat is het gemakkelijk om een oordeel, een mening en een aanname te ontwikkelen. Wat kan het goed zijn om eerst eens goed na te denken, te luisteren, samen te vatten en aansluitend door te vragen. Wat dit laatste betreft: dit sluit goed aan bij het LSD-model dat de ambtsbroeders in Zeist gebruikt hebben tijdens de bespreking van de casussen.

Luisteren, samenvatten en doorvragen. En dat, terwijl er negen moeilijke casussen op de tafel liggen. Voordat we met de casuïstiek te werk gaan, nemen we eerst maar even de beide theorieën door. Eerst maar de foutieve methodiek. OMA. Want dat doen we nogal snel. Oordeel-Mening-Aanname. Door middel van een kort rollenspel liggen de kaarten snel op tafel en roept dat herkenning op. Na de herkenning is het goed om eens te schakelen naar een andere methodiek. Eén die beter is om jongeren te bereiken. Luisteren-Samenvatten-Doorvragen. Wat is het moeilijk om niet altijd wat te willen zeggen. Wat is het eigenlijk moeilijk om alleen maar eens te luisteren, zonder een mening te vormen of uit te spreken.

Wat hebben onze jongeren deze luisterhouding nodig van een kerkenraad. Wat kunnen simpele technieken ons, mits gezegend door de Heilige Geest, als middel in Gods hand dichter bij jongeren brengen.

Om 22.30 uur rijd ik terug uit Zeist. Wat een fijne sfeer! Er is een verlangen uitgesproken om voortaan op deze wijze meer aandacht te schenken in gesprekken met jongeren. 
En dat geeft weer vreugde om ook andere kerkenraden in ons land aan te moedigen om aandacht te schenken aan deze methode. Hopend en biddend of de Heere dit zegenen wil! 

Jeroen Kriekaard

957