Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Thema: Gezag dragen

shutterstock_91017617

‘Geschonken gezag wordt betwijfeld gezag. Alleen vanuit een goede verhouding tot Christus, kan iemand leiding geven. Is die goede verhouding er niet, dan wordt leidinggeven domineren’.

Ds. M. Kater wondt er tijdens het symposium Machtige Media op 25 mei geen doekjes om. We leven in een tijd waarin gezagrelaties onder druk staan. We zijn netwerkers geworden die opereren in horizontale verbanden. Wij kiezen de mensen uit die ons kunnen inspireren. Hiërarchische relaties lijken niet meer bij deze tijd te passen. Nieuwe media zijn niet de oorzaak van deze verandering maar kunnen wel gezien worden als een katalysator. Hoe moeten we vanuit de Bijbel invulling geven aan de gezagsrelaties in een digitale samenleving? Gezag komt van God of het is geen gezag. Denk aan de manier waarop in het Oude Testament gesproken wordt over gezag. Toch betekent dit niet dat mensen die tot leidinggeven geroepen zijn boven anderen staan. De Heere Jezus laat in het Nieuwe Testament zien hoe een christen gezag moet uitoefenen: door aller dienaar te zijn. Die wonderlijke combinatie van boven iemand staan vanuit roeping én onder iemand staan als dienaar, maken christelijk leiderschap uniek. Die houding sluit naadloos aan op de behoeften van jongeren. Ambtsdragers en leidinggevenden die niet gelijk aan hen zijn, maar wel volledig naast hen staan, transparant, eerlijk en dienend.

957