Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Thema: Hoe werkt binding?

fire-2604925_1920

'Jonge belijdende leden hebben weinig problemen met de moeilijkheidsgraad van de preek; ze worstelen meer met de manier waarop deze (weinig) aansluit bij hun leven'.In oktober presenteerden Sjoerd Janse en Jan Robbers in Gouda de resultaten van hun onderzoek naar positieve binding. Hun conclusies onderstrepen het belang van een functionerend jeugdwerk en een gemeente rondom jongeren.

In opdracht van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten hebben Sjoerd Janse en Jan Robbers dit afstudeeronderzoek vanuit de CGO gedaan. Anders dan in voorgaande onderzoeken was het doel om nu vooral te kijken naar factoren die positieve binding aan een kerkverband bevorderen. Daarom hebben ze gekozen voor kwalitatieve interviews met (jonge) belijdende leden. 

Vanuit deze gesprekken komen ze met de volgende constateringen:

  • Voor vragen rondom kerk en geloof gaan jongeren eerder in gesprek met leeftijdsgenoten. Jeugdverenigingen zijn daarin sterk vormend. Het is belangrijk dat jongeren zich thuis voelen op de jeugdvereniging. Juist als er een goede sfeer en betrokkenheid is, zorgt dat voor veel binding met de kerk en de gemeente.
  • In het kerkelijk leven is het belangrijk dat jongeren serieus genomen worden. Ze moeten niet alleen het gespreksonderwerp zijn, maar zelf ook mee doen met het gesprek.
  • Een goede relatie met ambtsdragers die in de contacten iets van hun persoonlijkheid laten zien, werkt sterk door in de affectieve binding.
  • De prediking blijft een van de belangrijkste middelen tot verbinding. Jongeren geven aan dat een gestructureerde, radicale preek met een toespitsing op het dagelijks leven het meest blijft hangen. 
  • Jonge belijdende leden hebben weinig problemen met de moeilijkheidsgraad van de preek; ze worstelen meer met de manier waarop deze (weinig) aansluit bij hun leven
  • Relationele informatieoverdracht van de leer en het leven van christenen is essentieel voor positieve vorming. Jongeren moeten merken wat geloven voor betekent en iets horen van de gefundeerde hoop in en na dit leven.

Met hun onderzoek onderstreepten zij nog een keer het belang van sociale verbinding in de gemeente (zie ook onze studie Adieu: https://www.jbgg.nl/…/jbgg2015-jjjacobse-kerkverlating_adie….

De gemeente hoort een gemeenschap te zijn van mensen die hetzelfde zoeken en nodig hebben: leven uit genade en die vanuit die betrokkenheid is als een licht in een donkere tijd.


Meer weten?

Als u interesse heeft in de resultaten van dit onderzoek, kunt u een mail sturen naar kerkenraden@jbgg.nl 

957