Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Thema: Jijdaar! Zorg en spiegel

soap-bubble-824591_1920

“In onze gemeente merken we dat Jijdaar! onder een gedeelte van de jongeren populair is. Aan de ene kant zijn we blij dat deze jongeren serieus zoeken naar Bijbelse bezinning, maar we hebben onze vraagtekens bij de manier waarop Jijdaar! deze invult. Hoe gaan we op een verbindende manier hierover het gesprek aan in de gemeente?"

“In onze gemeente merken we dat Jijdaar! onder een gedeelte van de jongeren populair is. Aan de ene kant zijn we blij dat deze jongeren serieus zoeken naar Bijbelse bezinning, maar we hebben onze vraagtekens bij de manier waarop Jijdaar! deze invult. Hoe gaan we op een verbindende manier hierover het gesprek aan in de gemeente?"

Jijdaar! - Hoe verbindend reageren?

Al decennia timmert Jijdaar! als interkerkelijke beweging voor jongeren aan de weg. In diverse regio’s worden Jijdaar! avonden georganiseerd en bezocht door jongeren uit de brede christelijke achterban.

Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe zij zich moeten verhouden tot Jijdaar! Natuurlijk hadden ze liever gezien dat jongeren op zaterdag naar de jeugdvereniging of naar jongerenavonden die georganiseerd worden vanuit het eigen kerkverband zouden gaan. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat lang niet alle jongeren dit doen. Het is, zeker in vergelijking met de alternatieven, te waarderen dat jongeren naar avonden gaan met een vormend karakter en waar gebeden wordt en de Bijbel open gaat. Maar ontstaat er via Jijdaar! avonden geen vervreemding ten opzichte van de boodschap en sfeer die jongeren elke zondag meekrijgen?

Naar aanleiding van bovenstaande vraag werkt de Jeugdbond mee aan een bezinningsavond voor leidinggevenden en gemeenten waarin we de beide kanten aan deze vraag gaan onderzoeken. Hoe zien jongeren Jijdaar!? Wat zoeken ze daar? Wat krijgen ze daar mee? Wat is te waarderen in hun aanpak? Wat roept vervreemding op? Maar samen gaan we ook de vraag stellen: welke spiegel houdt Jijdaar! ons als kerkverband voor? Hoe komt het dat jongeren bij Jijdaar! dingen zoeken die ze in eigen gemeente zeggen te missen?

957