Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Thema: Mentoraat onveilig?

woman-1006102_1280

“Wij zijn in onze gemeente gestart met een bezinning op het aanbieden van mentoraat aan jongeren. Hoe voorkomen we onveilige situaties?"

“Wij zijn in onze gemeente gestart met een bezinning op het aanbieden van mentoraat aan jongeren. Wij zien dit, aanvullend op het jeugdwerk, als een goede manier om jongeren te verbinden aan de gemeente. Hoe voorkomen we onveilige situaties?"

Veilig Jeugdwerk

In de gemeenten zijn honderden mensen actief in het jeugdwerk. Ze doen dit vanuit een betrokkenheid op Gods Woord, de gemeenten en op de kinderen en jongeren van de gemeenten. Het jeugdwerk wordt zo georganiseerd dat dit fijn en prettig is voor jongeren en in die informele sfeer mogen leidinggevenden vanuit de Bijbel richting geven.
Het is goed om uit te gaan van de positieve intentie van vrijwilligers in de gemeente. Toch ontslaat ons dat niet van de verantwoordelijkheid om ook naar de schaduwzijde te kijken. Zeker vanuit het besef dat we een arglistig hart hebben en tot alle boosheid geneigd zijn, moet er ook aandacht zijn voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

In 2015 en 2016 heeft de Jeugdbond voor de Koers-vakanties de verantwoordelijkheid genomen om te voldoen aan de richtlijnen voor Veilig Jeugdwerk. Concreet betekent dit dat alle vrijwilligers een Verklaring Onbesproken Gedrag moeten overleggen, dat er gedragscodes ontwikkeld zijn voor op de vakanties en dat stafleden alert zijn op situaties waarin het gaat om lichamelijke en geestelijke integriteit van jongeren.

Ook vanuit diverse kerkenraden krijgen wij de vraag om mee te denken hoe Veilig Jeugdwerk een plaats kan krijgen in de zorg voor jongeren in de gemeente. Vanuit onze ervaringen met de Koers-vakanties en de trajecten die nu lopen zijn wij ook bereid om op dit punt met uw gemeente mee te denken.
 

957