Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Thema: Smartphone in de kerk

Smartphone-kerk

‘In onze gemeente zien we steeds vaker jongeren, maar ook volwassenen, hun smartphone gebruiken tijdens de eredienst. Wij willen hier tegen waarschuwen via de kerkbode, maar hoe doen we dit op een verbindende manier?”

Soms krijg je van die goudeerlijke, herkenbare vragen. Fijn dat deze ook gesteld worden en dat kerkenraden open zijn in hun worsteling. In vrijwel elke gemeente zijn er jongeren en volwassenen die hun telefoon gebruiken onder de eredienst. De eerste reactie die naar boven komt als je dit ziet is: 'moet dat nu? waarom doe je dit?'. Niet altijd terecht wordt ervan uitgegaan dat de smartphone tijdens de kerkdienst gebruikt wordt voor alles behalve dat wat er aan de orde komt tijdens de eredienst. Ik begrijp de zorgen van kerkenraden, maar ook het gevoel van jongeren dat het soms lijkt alsof de kerk jacht maakt op alles wat lijkt op een scherm.

De vraag die deze kerkenraad stelt is een verbindende vraag? Hoe kunnen zij bij jongeren binnenkomen op een manier die aanzet tot gedragsverandering? Welke argumenten zijn er om deze discussie te voeren? Allereerst het argument van de heiligheid van de eredienst: je bent in Gods huis. Daarvoor is veel te zeggen, maar veroordelen we hiermee die jongeren niet die met goede bedoelingen hun telefoon gebruiken? Een andere optie is om in te steken op het met andere dingen bezig zijn onder de eredienst maar wordt ook daarmee niet de suggestie gewekt dat zij dit doelbewust doen. En trouwens: geldt dit niet ook voor andere kerkgangers? Wat kunnen de gedachten afdwalen. De vraag van deze gemeente is uiteindelijk beantwoord via het argument dat  Gods huis een plaats van rust, vrede en ontmoeting is. In het beantwoorden van de vraag is gelijk het appel neergelegd richting alle kerkleden of zij zo gericht zijn op de ontmoeting met de Koning van de kerk.

Voor de kerkbode is het volgende voorstel gedaan:

Smartphone in de kerk?

We leven in een tijd waarin het lijkt alsof iedereen 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar moet zijn. Hoe vaak heb je zelf niet het gevoel dat je toch nog even moet kijken of je geen oproepen, berichten of mails gemist hebt? Jong en oud herkent dit. Die ‘onrust’ neem je mee en merk je vooral als je in de kerk zit. Je merkt dat je moeilijker kunt luisteren en eerder afgeleid bent. De kerk is zo anders dan andere dingen in je leven. In de kerk mag en moet je alles loslaten om écht te luisteren naar de boodschap van de Heere. Alles wat je af kan leiden of hinderen, moet je thuis laten. Daarom is het geen goed idee om je smartphone mee te nemen naar de kerk. Natuurlijk, je kunt daarop ook de Bijbel lezen of psalmen raadplegen; maar het is ook een bron van onrust. Bij de kerk horen aandachtig lezen en luisteren vanuit de houding ‘spreek Heere, want uw knecht hoort’. Laat daarom je telefoon thuis en ervaar dat de kerk een plaats is waar je tot rust mag komen en waarin je mag leren om naar Gods Stem te luisteren temidden van een wereld van allerlei andere stemmen.

Maak, ook voor en na de kerkdienst, de zondag weer een dag waarin je de tijd hebt om uit je Bijbel te lezen, te bidden en te mediteren. Gods onmisbare zegen daarbij toegewenst.

En wat betreft de vorm: een tekst in de kerbode verdient niet de voorkeur, maar kan wellicht wel het opstapje zijn naar een goed gesprek tijdens de catechisatie of vereniging.

957