Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Hosanna!

79966657_s.jpg

Als je het Paasnummer van Kompas op de club hebt gebruikt, heb je het in de afgelopen weken de kinderen verteld. Door jouw verhaal hebben ze het allemaal voor zich gezien...

Hoe de Heere Jezus als een Koning Jeruzalem binnenreed op een ezelsveulen. Hoe de mensen hun kleren als een loper op de weg uitspreidden. Ze hebben gehoord hoe de mensen begonnen te zingen: Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend is Hij Die komt in de Naam des Heeren! Het was feest in de stad! De verwachtingen waren hooggespannen. Maar zo bleef het niet. Toen het eenmaal duidelijk werd dat Jezus geen plannen had om de macht te grijpen, staakte het gezang.

Maar het verhaal gaat wel verder. Als Jezus in de tempel is, wordt Hij opgezocht. Door blinden en kreupelen… en door kinderen. Als ze Hem zien, beginnen ze spontaan weer te zingen: Hosanna voor de Zoon van David! Waar de volwassenen teleurgesteld waren gestopt, gaan de kinderen door. Ze hadden het lied van hun ouders geleerd. En zij hadden geen politieke verwachtingen van Jezus. Voor hen was Hij nog Dezelfde. Wisten ze precies wat ze zongen? Misschien niet. Maar toch zegt Jezus: Ze zingen tot eer van Mij! Hier wordt Psalm 8 vervuld!

Weten de kinderen op jullie club altijd precies wat ze zingen? Begrijpen ze alles wat jullie uit de Bijbel lezen? Misschien niet. Het is ook niet altijd nodig. Ook vandaag wordt Psalm 8 nog vervuld. Uit de mond van kinderen wordt Gods lof gehoord.

Gertrude de Regt

Zoek hier in al onze uitgaven

220