Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Leren van de lente

spring_1024_512.jpg

“Kijk papa, wat zien die bomen er mooi uit!” Thom, mijn zoon van acht, wees mij op prachtige bloesems aan de bomen. “Waarom zitten er zulke mooie, witte blaadjes aan?”

Bloesems aan de bomen, dat betekent dat de lente komt. Het is prachtig weer buiten. Wel een beetje koud, maar je voelt en merkt het aan alles: de lente komt.

Ik moest denken aan een woord van de Heere Jezus: “En leert van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is” (Matth. 24:32).

We leven in bijzondere tijden. Het coronavirus legt ons hele leven stil. Hoe dan ook, het doet wat met ons en het doet wat met jou. Daar kun je niet om heen. Veel mensen stellen de vraag: hoe komen we hier met z’n allen zo goed mogelijk door? Als dat het enige is, hebben we een belangrijk signaal gemist.

De lente leert mij vandaag drie dingen:

De schepping is onbezorgd

Misschien heb jij het gedicht ‘maar de lente wist het niet’ gelezen. Ja, de lente loopt uit. Onverstoorbaar. Prachtig. Alsof ‘corona’ niet bestaat. En dat terwijl die prachtige bloesems er maar heel even zijn. “Indien nu God het gras des velds (het groen), dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, alzo bekleed, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?” (Matth. 6:30). Ja, de schepping is onbezorgd en leert mij ook dat mijn bezorgdheid en onrust ongeloof is.

Jezus komt terug

Jezus sprak met Zijn discipelen over de vijgenboom. Als de vijgenboom uitloopt, weet iedereen dat de zomer eraan komt. Zo wijzen gebeurtenissen in de wereld ons op de naderende komst van de Heere Jezus. Jezus zegt: “Ja, Ik kom haastelijk”. Jezus is de Komende. De coronacrisis moet ons uit het idee halen dat het allemaal om hier en nu draait.

Als het hier vastloopt, openbaart God de toekomst

Sommige mensen nemen bij ingrijpende gebeurtenissen het woord ‘apocalyps’ in de mond. Dingen die duiden op het einde van de wereld. Ik weet niet of dit apocalyptische tijden zijn. Wij kunnen dingen wel ervaren als eindtijd. Apocalyps betekent alleen niet het einde. Apocalyps betekent veel meer dat God iets openbaart. Denk maar aan de naam van het laatste Bijbelboek, Openbaring. Als het hier vastloopt; totaal vastloopt, dan is dát het moment, het tijdstip, dat God Zijn toekomst laat komen. En daar kijkt die prachtige schepping ook reikhalzend naar uit, zegt Paulus. Want, ook al is de lente prachtig, de schepping zucht onder de zonde en wacht op de komst van Jezus, de Zoon van God.

De eerste christenen leefden heel dicht bij de verwachting van Jezus’ terugkomst. Na twintig eeuwen christelijk geloof zijn we daar ver bij vandaan. We denken hier een klein paradijs op aarde te hebben. Slechts één, onzichtbaar virus laat dat veranderen.

Ik hoorde een keer een verhaal van een oude man. Hij was een beetje verdrietig als het een onbewolkte dag was, want hij las in de Bijbel dat Jezus zou terugkomen op de wolken.

Dirk-Jan Nijsink

Zoek hier in al onze uitgaven

220