Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Niemand kan worden gemist

40907399_m

Een donkere avond in november. Ik stap uit mijn auto bij een klein wit kerkje, ergens in het noordwesten van het land. Vanavond ben ik voor een jeugdwerkoverleg in een kleine gemeente: bij elkaar nog geen honderd zielen. Toch is er jeugdwerk!

Binnen is het warm en staat al snel de koffie bruin. De Bijbel gaat open en we denken na over een gedeelte uit 1 Korinthe 12. Als titel staat in mijn Bijbel: ‘Vele leden, één lichaam’. Dat ‘vele leden’ gaat hier niet letterlijk op. Maar wel is het waar dat er veel verschillende mensen zijn. Ieder met zijn eigen gaven. En net als bij het lichaam heeft ieder lid een functie. Niemand kan worden gemist. En niemand kan tegen de ander zeggen: ik heb jou niet nodig. Het gaat erom dat het één lichaam is. Tijdens het gesprek blijkt dat dit in een kleine gemeente soms makkelijker is dan in een grote kerk. Je kunt letterlijk niet zonder elkaar. Dat geldt ook voor het jeugdwerk. Hier geen groepen per leeftijd, maar veel leeftijden in één groep. Wat in een grote gemeente niet zou werken, blijkt in een kleine gemeente best goed te kunnen gaan.

Zo blijft jeugdwerk altijd maatwerk. Elke gemeente heeft zijn eigen cultuur, ongeschreven regels, verwachtingen. Die werken ook door in de clubs en verenigingen. In hoe jongeren en leidinggevenden met elkaar omgaan en wat de normen zijn. Of een gemeente nu groot is of klein, de boodschap uit 1 Korinthe 12 moet leidend zijn. Gods Kerk is één lichaam, met veel (verschillende) leden. Iedereen is nodig, niemand kan worden gemist!

Gertrude de Regt

Zoek hier in al onze uitgaven

220