Annuleren

Zoek hier binnen onze website

We twijfelen alleen

sunset-3104809_1280

Alpha Nederland en BEAM deden onderzoek onder jongeren naar twijfels rondom het christelijk geloof. Dit ‘twijfelonderzoek’ is gedaan onder 875 jongeren. Deze jongeren komen uit de achterban van BEAM en Alpha Nederland. Onder deze jongeren komt 14 procent uit een bevindelijk-gereformeerde kerk, waaronder de Gereformeerde Gemeenten.

Jongeren uit bevindelijk-gereformeerde kringen tobben, volgens het rapport, vaak met vragen rond de beleving van het geloof, geloofszekerheid en het gebed. Deze jongeren twijfelen of ze naar de hemel gaan. Daarnaast vragen ze zich af waarom ze het geloof zo weinig ervaren en weten ze ook vaak niet hoe ze moeten bidden.

Jongeren vinden het ook moeilijk om hun twijfels bespreekbaar te maken. Een groep van 67 procent doet dit wel. Ze doen dit wel met vrienden, binnen een jeugdgroep of met hun ouders. De groep van 33 procent die hun twijfels niet bespreekbaar maakt, weet vaak niet waar ze met hun vragen en twijfels terecht kunnen. Aan de andere kant zijn er ook jongeren die zich schamen voor twijfels over het geloof.

Dit onderzoek maakt opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is om te luisteren naar jongeren. Ze hebben volwassenen nodig. Mensen die concreet handen en voeten geven aan wat het is om christen te zijn. Ze hebben concrete voorbeelden nodig in hun leven die naast hen willen zitten en aandacht voor hen hebben. Leidinggevenden en ambtsdragers die samen met hen bidden en hun eigen kwetsbaarheid dúrven tonen, ook als het gaat om onze diepste twijfels. Het allerbelangrijkste is dat volwassenen samen met jongeren luisteren naar de Bijbel. Lees samen de Bijbel. Leer jongeren concreet hoe je de Bijbel leest en hoe de Heere daarin Zijn genade voor zondaren openlegt. Dat kost moeite, maar dat is het meer dan waard. Jongeren hebben kennis nodig, maar vooral ook voorbeelden van mensen die hun God echt liefhebben. En opvallend genoeg… aan het bestaan van deze God wordt veel minder getwijfeld. Bij Hem is zekerheid te vinden.

Zoek hier in al onze uitgaven

220