Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Licht in de duisternis

BR9C6636-2

Jongeren leven in een donkere tijd. Maar Kerst laat het licht vallen op de geboren Zaligmaker van zondaren. Simeon noemde Hem een Licht tot verlichting der heidenen.

Deze genadeboodschap klinkt in het jeugdwerk, in het gezin en in de kerk. Dat zij U kennen. Dat is ons verlangen en gebed. Dan is ons werk rijk gezegend.

Wij danken u hartelijk voor uw steun in 2019. Uw bijdrage, inzet en gebed maakt dit werk mogelijk.

Eindejaarsgift

Het Jeugdbond-team heeft zich in het achterliggende jaar met veel vuur ingezet voor de jongeren van onze gemeenten. Tegelijk is het voor ons een uitdaging om ons werk te blijven bekostigen. Om onze projecten te realiseren, vragen wij u vrijmoedig om een eindejaarsgift. U kunt uw (extra) bijdrage overmaken via rekeningnummer NL95 INGB 0002 3611 33 o.v.v. 'eindejaarsgift' of doe mee met onze € 2-actie. Scan de QR-code en doneer direct (natuurlijk mag u de bijdrage ook verhogen).

 

 

 

Namens bestuur en medewerkers,

Laurens Kroon - directeur

391