Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Waarom tienerwerk? (2)

FotosessieAmersfoort©ceesvdwal_25

Tienerwerk? Waarom is dat zo belangrijk? In dit hoofdstuk een aantal punten die het belang van het tienerwerk onderstrepen.

Vorming

Op de vereniging worden jongeren gevormd op persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke gebied.

 

Persoonlijk

Op de vereniging wordt de tiener elke verenigingsavond persoonlijk aangesproken door het Woord van God. Door middel van een inleiding, een Bijbelstudie of een verwerking wordt de spits naar het hart gelegd. Juist in de tienerleeftijd is het belangrijk om jongeren voor hun persoonlijk leven handvatten te geven vanuit de Bijbel. In deze periode komen vaak levensvragen naar voren en is men op zoek naar zekerheden. Als leidinggevende heb je dan een belangrijke rol. Binnen de ontspannen sfeer van de vereniging kan er met de jongeren een relatie opgebouwd worden. Deze relatie met de jongeren is nodig om ruimte te creëren om vragen te stellen en samen op zoek te gaan naar de antwoorden in de Bijbel.
Niet elke tiener is op het eerste gezicht gemotiveerd om het Woord van God te horen. Zij laten dit verbaal of non-verbaal merken. Het is echter vaak een houding van de tiener. Daarom is een relatie en contact met jongeren zo belangrijk. Daardoor leer je hen kennen.
Daarnaast vindt de persoonlijke vorming ook plaats door het contact met leeftijdsgenoten. Door het gezamenlijk bespreken van vragen, met elkaar Bijbelstudie doen of door het doen van een spel leert de tiener op een ontspannen manier omgaan met leeftijdsgenoten. Experimenteren met gedrag hoort bij deze leeftijd. Dit vraagt van een leidinggevende dat hij duidelijke grenzen kan stellen en hanteren, maar ook dat hij ruimte kan geven aan dit gedrag.

Bij veel +12 verenigingen is na de pauze ruimte voor een (creatieve) verwerking of een spel. Met deze verwerking wordt ruimte gegeven aan een ontspannen samenzijn.

Kerkelijk

De vereniging geeft de mogelijkheid om de tiener op kerkelijk gebied te vormen. De jongeren van nu zijn de ouderen van later. Daarom is het belangrijk dat zij een eigen plaats innemen binnen het kerkelijke leven. Het is goed om te laten merken dat de vereniging er niet alleen is voor liefhebbers, maar dat het een wezenlijk onderdeel is van het gemeente-zijn. De gemeente is immers meer dan de mensen met wie je elke zondag samen komt. De gemeente moet een veilige haven zijn.
Elke verenigingsavond gaat de Bijbel open. Als het onderwerp van de avond zich er voor leent, is het ook mogelijk om de belijdenisgeschriften erbij te gebruiken. Voor tieners is het taalgebruik misschien moeilijk, maar met een goede uitleg en begeleiding liggen er ook veel antwoorden op hun vragen in deze belijdenissen. Met het openen van de Bijbel en de belijdenisgeschriften worden jongeren opgevoed in de kerkelijke traditie.

Maatschappelijk

‘Onze’ tieners staan in een maatschappij die steeds minder rekening houdt met God en Zijn Woord. Er komen veel en soms ook moeilijk vragen op jongeren af, wanneer ze naar Gods wetten willen leven. Misschien krijgen ze allerlei vragen in hun vriendenkring, tijdens hun opleiding of tijdens hun zaterdagbaantje. Vragen over sport, muziek, seksualiteit, uitgaan of het leven na de dood. Op de vereniging kunnen deze vragen aan de orde komen. Door een inleiding van een leidinggevende of een jongere wordt er meer kennis opgedaan over een maatschappelijk onderwerp en in de verwerking leren jongeren om een mening te vormen. Daarnaast is het goed om met ze na te denken over de verwoording van hun standpunt en de argumenten om het standpunt te onderbouwen.

395