Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Een nieuw 'gewoon' seizoen?

hands-2847508_1920.jpg

De zomervakantie is voorbij en het nieuwe winterseizoen staat voor de deur. Wat zal het seizoen ons brengen? Veel leidinggevenden en kerkenraden vragen zich dat af. Als je de ontwikkelingen met betrekking tot het corona-virus volgt blijft er veel onzeker. Maar gelukkig zijn er ook wel nieuwe mogelijkheden.

In de afgelopen week hebben de verschillende bonden in een overleg de situatie bekeken. Gezien de huidige situaties adviseren we:

  • Start met fysiek jeugdwerk. 
  • Hanteer zoveel als mogelijk de regelgeving vanuit de overheid. De basisregels blijven van kracht (handen wassen, desinfecteren, bij klachten thuis blijven, ventileren). Ook moet op dit moment de 1,5 meter nog gehouden worden. Op scholen wordt dit niet meer gedaan. Op een jeugdvereniging komen echter verschillende groepen van verschillende scholen bij elkaar. Ga daar in wijsheid mee om.

Overleg ten allen tijde met de kerkenraad en de koster wat de mogelijkheden zijn en welke regels in jullie gemeente gelden.

Kort na de volgende persconferentie zullen de bonden weer overleggen en bekijken wat de regelgeving dan is en wat dit betekent voor het kerkelijke jeugdwerk. Mocht er onverhoopt strengere regels gaan gelden, zorg dan op voorhand voor een plan B. Denk daar goed over na. Niets is zo vervelend om opnieuw voor een voldongen feit te staan.

Geniet vooral van de eerste fysieke momenten met onze kinderen en jongeren. Neem tijd voor hen en bouw aan de relatie, die onmisbaar is om straks met hen het gesprek rond de Bijbel aan te gaan. Veel wijsheid, vreugde, maar vooral zegen toegewenst bij de voorbereidingen en de start van het nieuwe seizoen. 
Zij hebben op Hem gezien, ja, Hem als een waterstroom aangelopen; en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden (Psalm 34: 6).

317