Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Laat jongeren niet los

daan-stevens-KSdfplrJreg-unsplash.jpg

Het ontgaat niemand; Nederland verkeert in de gevreesde tweede coronagolf. Dit raakt ook de kerken. Wij krijgen vragen vanuit verschillende gemeenten over wat wel kan en niet kan in het jeugdwerk. We merken ook dat gemeenten er, in eerder stadium, of sinds de nieuwe maatregelen, voor kiezen om het verenigingswerk (en soms ook de catechisaties) stil te leggen. Wij roepen op juist nú door te gaan met jeugdwerk.

Als Jeugdbond begrijpen we dat gemeenten de erediensten, de verkondiging van Gods Woord, op zondag de absolute prioriteit heeft. Maar we doen een oproep vanuit ons hart om jongeren niet te vergeten. Laten kerkenraden niet te snel de beslissing nemen om jeugdwerk stil te leggen. Jongeren hebben juist nú onze aandacht nodig. We merken uit gesprekken in het land dat de band van veel jongeren met de gemeente er in de afgelopen maanden niet sterker op is geworden. Dat geeft zorgen.

Denk groot én klein

We worden geroepen om het navolgende geslacht de loffelijkheden des Heeren te verkondigen, met als doel dat een nieuwe generatie hun hoop op God zal stellen en zijn daden niet vergeet. We zien uit naar het genadewerk van de Heere in harten van jongeren. Maar juist de bedding van een goede relatie met onze jongeren is belangrijk. Laat jongeren merken dat ze gemist worden. Laat jongeren voelen dat er om hen wordt gegeven in de gemeente. Denk groot over Gods ontferming over jongeren van de gemeente, maar handel daarnaar door klein te denken: wat is nog wél mogelijk binnen de gemeente om jongeren te bereiken?

Doe wat...

In veel gevallen kan jeugdwerk nog steeds plaatsvinden. Verenigingen mogen samenkomen en zeker onder de leeftijd van 18 jaar is veel mogelijk. Deze tijd, waarin niets vanzelfsprekend is, vraagt van kerkenraden en gemeenten veel, maar we roepen kerkenraden en leidinggevenden op om te doen wat er gedaan kan worden. Maak gebruik van andere gemeenteleden. Leg contacten met jongeren. Probeer ze te spreken. Organiseer ontmoeting binnen de gestelde kaders.

Voorbeeld

Als er voor de olifantenkudde gevaar dreigt, vormen de volwassen olifanten een kring rondom de kleine kalfjes. Want zij zijn het meest kwetsbaar. Laat dit beeld ons inspireren. Het is de Heere, Die door Woord en Geest, Zijn gemeente bouwt, dat geeft ontspanning. Maar tegelijk, vraagt Hij van ons, om te handelen naar het grote voorbeeld van Christus, die oog had voor afdwalende schapen. Hij gebood volwassenen, met toorn, de kinderen niet te verhinderen tot Hem te komen.

Contact

Om leidinggevenden op weg te helpen, zoeken wij de komende tijd contact met jullie en publiceren we op deze website meer ideeën ter inspiratie om het jeugdwerk op een alternatieve manier vorm te geven. Neem ook gerust contact op met één van ons.

Joline van den Ende (-12)
Jaco Pons (+12)
Dirk-Jan Nijsink (+16)

Lees ook het opinieartikel dat wij als Jeugdbond schreven in het Reformatorisch Dagblad van woensdag 14 oktober 2020.

Download hier de laatste versie van het coronaprotocol voor jeugdwerk en catechese.

317