Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Laurens Kroon verlaat JBGG

2021 LV - Portretten JBGG (14).jpg

Hij bereikte bijna zijn vijfentwintigjarige werkjubileum, ware het niet dat hij een nieuwe baan heeft gevonden. Vanaf 2007 was Laurens Kroon werkzaam als directeur van de Jeugdbond. Voor die tijd was hij jeugdwerkadviseur. Laurens zal het kerkelijk jeugdwerk achter zich laten en hoopt het onderwijs in te gaan. Per 1 september begint hij als locatiedirecteur van het Van Lodenstein College te Kesteren.

Laurens: "Met veel vreugde heb ik me in de afgelopen jaren ingezet voor de jongeren van de gemeente(n). In het onderwijs ontmoet ik weer dezelfde - en andere - jongeren. Daar ligt voor mij een belangrijke rode draad: dienstbaar zijn aan de vorming en toerusting van jongeren, met het uitzien dat ze tot eer van de Heere mogen leven en voor anderen tot een zegen mogen zijn.

Ik neem met pijn in mijn hart afscheid van de Jeugdbond, maar zie tegelijkertijd uit naar deze nieuwe uitdaging in het reformatorisch onderwijs. Ik hoop per 1 september voor drie dagen per week te beginnen bij het Van Lodenstein College. Tot D.V. 25 oktober zal ik dan nog twee dagen per week aan de Jeugdbond verbonden zijn."

317