Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Stille week voor Pasen

algemeen website.PNG

Deze week vóór Pasen deelt de Jeugdbond elke dag een Bijbeltekst met een klein stukje tekst erbij op de website, op Facebook en op Instagram.

We wensen je een goede week toe en gezegende paasdagen!

Als Jezus gevangen wordt genomen, denkt Hij nog steeds aan Zijn discipelen. Hij pleit voor hun vrijheid. Door Zijn lijden en sterven maakte Hij de weg vrij voor zondaren, om hen zalig te maken.
Eén van de bijzondere dingen tijdens het veroordelingsproces van de Heere Jezus is dat de hogepriester Kájafas het Evangelie verkondigt, terwijl hij Jezus niet liefhad.
Jezus is onrechtvaardig behandeld en onrechtvaardig veroordeeld, zodat Hij onrechtvaardigen rechtvaardigen zou voor Zijn Vader.

Simon van Cyréne moest Jezus' kruis een poosje dragen, achter Jezus aan. Uiteindelijk hoefde Simon zelf niet aan het kruis, maar Jezus ging. Net zoals de Heere Jezus doet voor Zijn kinderen. Hij draagt hun schuld zodat zij die schuld niet meer hoeven te betalen.

Jezus dacht steeds aan andere mensen. Ook toen Hij leed aan het kruis. Hij bad voor Zijn vijanden. Hij is een Voorbeeld voor iedereen die Hem volgen wil.

317