Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Zorg voor morgen!

Zorg voor morgen!

De titel van de Jeugdwerkactie is een duidelijke oproep. Tijdens deze actie gaat het over de zorg voor jongeren. Meer dan ooit hebben jongeren een gemeente nodig die om hen heen staat. Zij verdienen onze aandacht. Maar hoe dan? Het lijkt misschien haast onmogelijk om nu een Jeugdwerkactie te organiseren. 

''Zoals volwassen olifanten om hun jongen heen gaan staan als er gevaar dreigt, zo moeten we schouder aan schouder om onze jongeren heen staan.'', zo zei Laurens Kroon tijdens de Jeugdwerkdag. Een duidelijk beeld, wat juist nu sprekend is. 

Noodzaak

Jongeren hebben ons nodig. Als Jeugdbond maken we ons zorgen over de band die jongeren op dit moment hebben met hun gemeente. We zien het als onze opdracht om gemeenten daarin te ondersteunen. We merken dat jongeren betrokkenheid en verbinding nodig hebben, en juist daarom zijn we bezig om in de huidige omstandigheden een jeugdwerkactie voor te bereiden. 

Het is ons verlangen en onze hoop dat jongeren zich verbinden aan de gemeente, aan de Heere en aan Zijn dienst. Daaraan dragen we door middel van deze jeugdwerkactie graag bij.  

Toerusting

Concreet willen we de inkomsten vanuit de jeugdwerkactie gebruiken om passende toerusting te bieden. We zijn er namelijk van overtuigd dat de sleutel ligt bij de volwassen olifanten, de opvoeders in de gemeente: ouders, leidinggevenden, ambtsdragers, etcetera. Hiervoor wil de Jeugdbond toerusting bieden, juist in de context van deze tijd van corona, waarin veel anders is en anders moet, en veel opvoeders zich afvragen hoe het verder moet met de gemeente en met jongeren. 

Ook jongeren zelf moeten worden toegerust om in de cultuur van vandaag verbonden te zijn en te blijven aan de Heere en Zijn dienst. Door de invloed van de cultuur, maar ook door de coronacrisis staan ze er vaak alleen voor.  

Online benadering uitbreiden

Daarnaast – en dat is ook stuk toerusting - werken we al hard aan het online benaderen van jongeren, via ons jongerenplatform en de sociale media. Maar dit moet verder worden uitgebreid, zeker om jongeren blijvend te verbinden. We zien Bijbellezen voor jongeren daarbij als een belangrijk speerpunt, omdat het Woord uiteindelijk de antwoorden geeft die jongeren nodig hebben.  

De exacte doelen van de jeugdwerkactie delen we in de loop van het najaar met jullie via het actiemagazine en de website.  

Actiecommissie

Een jeugdwerkactie vraagt best wat van een gemeente of vereniging. We kunnen ons voorstellen dat je nu je handen volhebt. Wij zijn op de achtergrond bezig met werkmateriaal en het zoeken naar nieuwe manieren om actie te kunnen voeren. We vragen jou alvast om ruimte te reserveren om het werkmateriaal te kunnen gebruiken. Denk ook alvast na over een actiecommissie binnen jouw gemeente. Zo kun je met elkaar, binnen de kaders, de actie gaan vormgeven. Is er al een contactpersoon? We willen je vragen deze z.s.m. door te geven via actie@jbgg.nl.  

Contact

Heb je vragen of suggesties met betrekking tot de jeugdwerkactie? Bel gerust, of mail naar actie@jbgg.nl. 

317