Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bidden met en voor je kinderen

18-21 Fam. Van Dieren

Hoe bid je samen met je kinderen? En welke plek geef je je kinderen in je persoonlijk gebed? In dit artikel vertellen Dominic en Corianne van Dieren over hoe zij het gebed een plek geven in hun gezinsleven.

Omgang met God

Het gebed is voor ons een omgang met God. Het is verweven met ons leven. Met de kinderen bidden we allereerst om bekering, om een hart wat van de Heere houdt. Daarnaast proberen we de dagelijkse praktijk een plek te geven in het gebedsleven met de kinderen.
Samen denken we na over gebeurtenissen van een dag en daarvoor bidden we. Voor de start van het schooljaar bijvoorbeeld, of voor de operatie van oma of om bescherming op weg naar school. Bij het ontbijt lezen we een gedeelte uit de Bijbel en een dagboek met gespreksvragen. Deze vragen en het gesprek daarover met onze kinderen komen ook vaak weer in het gebed terug.

Structuur en vorm

Bij het opstaan lezen wij samen uit de Bijbel en bidden we persoonlijk. De kinderen zien dit terwijl ze bijvoorbeeld aan het spelen zijn. We doen dit bewust zo. Hierdoor zien ze dat het belangrijk is om de dag met de Heere te beginnen. De kinderen bidden bij het wakker worden het ochtendgebed ‘In mijn bedje warm en zacht’. Bij het gebed voor de maaltijd gebruiken we geen vaste structuur. Vaak bidt Dominic, soms Corianne. We bidden met name een vrij gebed en soms een formuliergebed of het Onze Vader. Dat zingen we ook wel eens. Af en toe bidt één van de kinderen. Het is belangrijk om te beseffen dat dit ook een gebed is. Daar past dus bij dat iedereen eerbiedig is. Het is niet de bedoeling dat we met z’n allen vertederend naar Loïs kijken die zo schattig bidt.

We willen onze kinderen leren dat bij het gebed naast inhoud, ook de vorm van belang is. We proberen hen te leren dat het gebed een omgang met God is en dat eerbied daarom belangrijk is. Als onheilige mensen gaan we spreken tot God Die heilig is.

Lees het hele artikel in EigenWijs.

877