Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Kinderen leren bidden

EigenWijs_bidden_kind

Bidden is spreken met de heilige God. Hoe leer je dat je kind? Op welke leeftijd is het goed om een kind met eigen woorden te leren bidden? Afstemmen op hun denkniveau is hierbij
belangrijk.

Baby en dreumes

In de eerste twee levensjaren wordt de basis gelegd van het besef dat God er is. Belangrijk is
dat je kindje op jou als ouder kan vertrouwen. Dat je de behoeften van je kindje ziet en erop ingaat.

Een warme en liefdevolle relatie met de ouders kan een kind helpen om een evenwichtig
beeld van God te vormen. Als ouder mag je zo door je houding (en later je woorden) je kind leren dat het altijd bij God mag komen en Gods hulp in alles mag vragen. Een baby of dreumes snapt nog niets van de inhoud van een gebed, maar van jongsaf een kind vertrouwd
maken met vaste gewoonten zoals bidden en zingen is heel goed. Bid daarom ook met je
baby, bij voorkeur zingend. Probeer een vast patroon in het bidden aan te brengen, door
bijvoorbeeld bij heel jonge baby’s een avondgebedje te zingen na de laatste voeding en
een morgengebed na de eerste voeding. Jonge kinderen zijn heel gevoelig voor sfeer en zullen eerbied en ontzag voor God zeker opmerken tijdens het gebed.

Lees dit artikel verder in EigenWijs.

877