Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Morele ontwikkeling kind en voorbeeld ouders

Opvoedkundig artikel

God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Zo spreekt de Bijbel over de schepping. God gaf ons Zijn schepping in beheer en vraagt rekenschap van ons als rentmeesters. Zorg voor de schepping is daarmee een belangrijke waarde voor christenen. Dit betekent ook dat we onze kinderen leren om verantwoord met Gods schepping om te gaan. Hoe brengen we onze kinderen die waarde van rentmeesterschap bij?

Om te snappen hoe een kind zich normen en waarden eigen gaat maken, is het belangrijk om iets te weten over de morele ontwikkeling van het kind.  

Een jong kind, tot en met de kleuterleeftijd, kan zich nog onvoldoende inleven in iets of anderen, zoals andere mensen of dieren. Het kind is met name gericht op de gevolgen van zijn gedrag voor hemzelf. Het is daarom voor het doen van goed of kwaad afhankelijk van zijn omgeving. Ouders moeten regels stellen voor hun kind, omdat het kind zelf nog niet goed kan beoordelen of iets hoort of niet. Het stellen van regels vormt een kind. Het is voor ouders belangrijk om na te denken hoe de waarde ‘zorg voor de schepping’ vertaalt wordt in eenvoudige regels voor hun kind. Al op jonge leeftijd kan een kind regels onthouden. Het helpt hen om de regels op rijm aan te bieden: “Doe gewoon, houd de straat schoon.” Gedrag waarvoor het kind gestraft wordt, zal vaak vermeden worden en gedrag dat beloond wordt, wordt herhaald. Zo krijgt een jong kind een besef van wat wel of niet hoort in de omgang met de schepping.

In dit artikel gaan Mettie de Braal en Elisabeth van Woudenbergh in op de opvoedkundige achtergrond van duurzaam leven.

Lees het complete artikel in EigenWijs.

877