Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Ouders mogen gebedsonderwijs vragen

4-5%20Ds.%20Brons[1]

In het gebed mogen ouders de noden van het gezin bij de Heere brengen, zegt ds. H. Brons. Het kan wel eens zoeken zijn naar woorden, maar: “Niet kunnen bidden is niet vreemd, dat konden de discipelen ook niet. Zij vroegen om gebedsonderwijs. Dat mogen wij ook vragen.”

oe moet ik bidden? Wat moet ik bidden en wanneer? Het zijn vragen die in pastorale gesprekken regelmatig aan de orde komen. “Ik probeer er in prediking, pastoraat en catechese aandacht aan te geven,” zegt ds. Brons (50), predikant van de Gereformeerde Gemeente in Vlaardingen. Hij is getrouwd met psychologe Sarina Brons-Van der Wekken. Samen hebben ze drie kinderen.
In gesprekken met echtparen vraagt ds. Brons regelmatig naar de plaats van het gebed in het gezin, zo vertelt hij. “Bijbels gezien is de vader priester in het gezin. Dan is het de vraag hoe dat tot uitdrukking komt. Een van de manieren is de noden van het gezin bij de Heere brengen.”
Hoewel het doen van een gebed in het gezin een verantwoordelijkheid is van de vader, wil dat niet zeggen dat de moeder niet kan bidden met de kinderen. Ds. Brons: “Er zijn ook gezinnen waar gezinsleden om de beurt bidden. Dat is niet verkeerd, maar bedenk als vader dat jij eerstverantwoordelijk bent om in je gezin hardop te bidden. In het vrije gebed kun je niet alleen de noden verwoorden van het gezin, maar ook aan de Heere om leiding vragen in wat je denkt dat het gezin nodig heeft.”
Ds. Brons wijst erop dat ouders er samen over mogen nadenken wat je in het gezinsgebed aan de Heere voorlegt. “Breng dat als ouders ook als je met z’n tweeën bent bij de Heere. En vraag vergeving voor alles waarin je tekort schoot. Volmaakte opvoeders zijn we niet, volmaakte bidders ook niet. We hebben in alle opzichten de grote Voorbidder nodig.”

Lees het complete artikel in EigenWijs.

877