Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Toerusting Catechese Jeugdbond en CGO

NB_INFORMATIE

In de bezoeken als jeugdwerkadviseur kerkenraden en gemeenten langs kerkenraden, wordt structureel de vraag gesteld of er op het gebied van catechese en jongeren niet een toerusting kan worden opgezet voor catecheten.
Omdat in het verleden de CGO deze toerusting aangeboden heeft, is samenwerking gezocht met de CGO om opnieuw aandacht te geven aan een toerusting voor catecheten. Vanaf dit voorjaar hopen we gezamenlijk een aabod te kunnen presenteren.

Cursus toerusting Catechese

Werken met jongeren vraagt steeds meer van catecheten. Het is niet altijd eenvoudig om de juiste vraag en de juiste toon te kiezen in het gesprek met jongeren. Het is goed om als (beginnend) catecheet de leefwereld en het taalveld van de catechisant te begrijpen. Pas dan zal de overdracht op een goede manier kunnen plaatsvinden. Deze toerusting, die CGO en Jeugdbond aanbieden, wil catecheten van handvatten voorzien in deze overdracht.
Het geeft naast bezinning concrete handreikingen voor de praktijk van de catechese. In de toerusting zal ook gebruik worden gemaakt van de nieuwe methode van de synodale Commissie Catechese.

Voor wie?

Deze toerusting is een introductie voor beginnende catecheten en kan als ‘opfrissing’ worden beschouwd voor catecheten met meer ervaring.
Juist de samenstelling van ervaren- en niet-ervaren catecheten zal het leerrendement van deze toerusting verhogen.

Belasting

Deze toerusting zal drie avonden beslaan. Op aanvraag kan er eventueel worden nagedacht over een vervolgtoerusting.

Plaats en tijd?

De toerusting kan op locatie worden gegeven. Bij het aansluiten van meerdere gemeenten zal er worden gezocht naar een geschikte, haalbare locatie.

De avonden beginnen om 19.45 uur en eindigen om 22.00 uur.

Kosten?

De kosten van deze toerusting bedraagt €30,- per ambtsdrager per avond en kan in totaal worden vastgesteld op € 90,- per drie avonden.

Opgave of meer informatie?

Wanneer u nadenkt over een eventuele deelname aan deze cursus kunt u contact op nemen met dhr. J.H. Mauritz (jh.mauritz@cgo.nu) of  J. Kriekaard (j.kriekaard@jbgg.nl)

Inschrijving voor deze toerusting kan via de classis gedaan worden, of vanuit behoefte van eigen kerkenraad.

267