Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelstudieavond

- Kennisverwerving - Meningsvorming

Voorbereiding:

Thuis:
- Maken van een inleiding over een bijbels onderwerp.

Op de avond zelf:
- Pakkende introductie, uitlopend in een bezinnende inleiding. Hierna verwerking door middel van bepaalde vorm van bijbelstudie met plenaire afronding.

Hoe verloopt het spel / de werkvorm:

Opbouw van de avond (1):

- Opening door middel van gebed en zingen. 5 minuten
- Pakkende introductie. 10 minuten
- Inleiding waarin de context van het gedeelte geschetst wordt. 10 minuten
- Inleiding waarin dieper wordt ingegaan op het gedeelte zelf. 15 minuten
- Pauze 15-30 minuten
- Bestudering van een bijbelgedeelte in groepjes. 30 minuten
- Plenaire afronding. 15 minuten

Opbouw van de avond (2):

- Opening door middel van gebed en zingen. 5 minuten
- Pakkende introductie. 10 minuten
- Inleiding over het gedeelte. 15 minuten
- Bestudering van een bijbelgedeelte in groepjes. 15 minuten
- Plenaire afronding (samenvatting). 5 minuten
- Pauze 15-30 minuten
- Spel / Quiz
- Afsluiting


Leeftijd: 12-16
Type: Volledig programma


Download PDF
272