Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Discussieavond

- Kennisverwerving - Meningsvorming

Voorbereiding:

Thuis:
- Maken van een inleiding over een bijbels en/of actueel onderwerp.

Op de avond zelf:
- Pakkende introductie, uitlopend in een bezinnende inleiding.
- Na de pauze verwerking door middel van discussie met plenaire afronding.

 

Hoe verloopt het spel / de werkvorm:

Opbouw van de avond:

- Introductie van het thema. 10 minuten
- Inleiding over de context waarin het onderwerp geplaatst moet worden. 10 minuten
- Inleiding waarin dieper wordt ingegaan op het bijbelgedeelte / onderwerp. 10 minuten
- Pauze 15 minuten
- Discussie in groepjes over het onderwerp. 15 minuten
- Plenaire afronding van de discussie 20 minuten
- Afsluiting 10 minuten
- Eventueel ruimte voor gesprek met drinken en chips / snacks of iets dergelijks.

Variant

In verband met plenaire afronding, een forum. Plaats hier een aantal mensen van buitenaf in bijvoorbeeld een semi-deskundige uit de gemeente en/of een ouderling. Maar ook een JeV-lid, die goed uit zijn woorden kan komen. Dit bevordert de betrokkenheid van de leden

 

Uitgebreidere toelichting:

Opmerking

Juist in het laatste halfuurtje gezellig-samen-zijn kun je de meer persoonlijke vragen verwachten. Het is zeer aan te bevelen om hier ruimte voor te geven. Vooral wanneer er een pittig-bezinnend onderwerp aan de orde is gesteld.


Leeftijd: 12-16
Type: Volledig programma


Download PDF
272