Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Enquête

- Meningsvorming

Voorbereiding:

Thuis:

 • Maken van enquête

Op de avond zelf: 

 • Uitdelen enquête 
 • Verwerken uitkomsten en bespreken

Hoe verloopt het spel / de werkvorm:

Werkwijze:

 1. Bedenk wat je wilt weten van de tieners en wat discussie op zal roepen.
 2. Ontwerp vragen, bij een grote groep is het handig om gesloten vragen te stellen (5-10) (zie voorbeeld), bij een kleine groep zijn open vragen aan te bevelen (3-5). Je kan ook een mengvorm ontwerpen. 
 3. Bij gesloten vragen en een grote groep moet voor de discussie de resultaten geteld worden. Hierbij kun je het best voor de inleiding de enquête laten maken om pas na de pauze (in de pauze verwerk je de enquête) de enquête te bespreken.

Uitgebreidere toelichting:

Opmerkingen: 

 • De enquête kunt u goed gebruiken om interesse op te wekken (voor de inleiding). Ook kan ze gebruikt worden als opstapje naar een plenaire discussie. 
 • Je kunt de enquête vooral bij ethische onderwerpen goed gebruiken. 
 • Begin vroeg aan het maken van de enquête en overdenk de vragen herhaaldelijk, vraag advies over de vragen van anderen (bijvoorbeeld andere JeV-leider). Hoe kun je leden mee laten doen?
 • Vraag een aantal leden om mee te denken over de vragen die je wilt stellen. 
 • Laat ze meehelpen met het uitdelen en de verwerking van de enquête. 
 • Laat ze de uitslag presenteren (in aantallen), waarna je zelf de betekenis verwoordt

Leeftijd: 12-16
Type: Verwerkingsactiviteit


Download PDF
272