Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Forumdiscussie

- Kennisverwerving - Meningsvorming

Voorbereiding:

Thuis: 

 • Twee weken van tevoren forumleiders zoeken.

Op de avond zelf: 

 • Forum leiden (zelf geen inleiding houden omdat je dan niet meer onpartijdig kunt zijn).

Hoe verloopt het spel / de werkvorm:

Werkwijze:

 1. Er nemen minimaal 3 mensen aan het forum deel: een voorzit(s)ter (meestal een leidinggevende van de JeV) en 2 ‘deskundigen’.
 2. Vooraan in de zaal nemen de forumleden achter tafels plaats.
 3. Er worden vragen aan hen gesteld: mondeling, bij een wat grotere groep is schriftelijk ook aan te bevelen. (Vanuit discussiegroepjes na workshops of groepjesbespreking of/en persoonlijke briefjes, deel dan van tevoren voldoende blanco briefjes uit).
 4. De voorzit(s)ter geeft de (eventuele samengevoegde) vragen door aan de juiste persoon (zorg wel dat alle forumleden aan bod komen).
 5. De voorzit(s)ter laat soms de zaal / andere forumleden reageren en zorgt er voor dat de boodschap helder overkomt (hiervoor kan hij doorvragen en/of samenvatten).
 6. De voorzit(s)ter bewaakt de tijd, geeft aan wanneer de laatste vraag behandelt wordt.

Ter afsluiting bedankt hij/zij de forumleden en laat, wanneer er een externe inleider was hem de avond beëindigen.

Uitgebreidere toelichting:

Opmerking:

 • Omdat het meedoen aan een forum best veel voorbereiding vraagt is het belangrijk om forumleiders vroeg (minimaal twee weken) van te voren aan te zoeken.
 • Een forum is goed te gebruiken bij workshops (en) bij een moeilijk thema. Vraag deskundigen, bij voorkeur uit de gemeente.
 • De forumleider moet goed weten waar de inleiding over gaat, een goed contact met de inleider is daarom aan te bevelen.
 • Deze werkvorm is vooral goed te gebruiken na workshops en bij een groot aantal aanwezigen (bijvoorbeeld een open avond waarbij alle gemeenteleden zijn uitgenodigd).


Variant: Lege stoel:

 • Hierbij zijn de forumleden JeV-leden, ze stellen zich in een halve cirkel op. Daarnaast staat er één lege stoel in de cirkel.
 • De groepsleden mogen reageren door op de lege stoel te gaan zitten en aan het discussieonderwerp mee te doen. Pas als het onderwerp afgerond is gaat hij/zij weer op haar eigen plek zitten en is het de beurt voor een volgende.
 • De voorzitter moet nadrukkelijk de tieners uitnodigen om te reageren, het is aan te bevelen om de discussie rond van te voren bedachte stellingen te laten plaatsvinden. Hoe kun je leden mee laten doen?
 • Laat leden de forumleden aandragen. Als ze er toe in staat zijn, kun je ze ook de contacten laten leggen. Dit kan heel goed als er ook JeV-leden in het forum zitten.

Leeftijd: 12-16
Type: Verwerkingsactiviteit


Download PDF
272