Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Geluidenquiz

Materialen:

  • laptop/mp3-speler/boxjes. Het is ook mogelijk om de geluiden op een cd te branden.
  • Briefjes en pennen voor de clubleden.

Hoe verloopt het spel / de werkvorm:

Verdeel de jongelui in groepen en geef hen pen en papier. Speel de geluiden af en laat ze per groep opschrijven welk geluid het is. Ze mogen dus niets zeggen!
Laat zo nauwkeurig mogelijk opschrijven wat het geluid is. ‘Startende auto’ levert meer punten op dan alleen ‘auto’.
Neem de tijd, anders ben je erg snel klaar. Laat gerust een geluid nog eens horen als ze het niet goed gehoord hebben.

De quiz is uit te breiden met muziekfragmenten, stemmen van bekende mensen, dierengeluiden etc.

Muziekfragmenten downloaden

Opmerkingen/varianten:

  • Als ze het allemaal erg moeilijk vinden kun je de band ook twee keer draaien.
  • Je kunt de band in één keer draaien, maar ook af en toe stil zetten.
  • Zorg voor een goede geluidsweergave.


Variant:

  • Maak groepen en laat ze de antwoorden groepsgewijs geven. Ze mogen overleggen.

Hoe kun je leden mee laten doen?

  • Laat leden meehelpen met het bedenken van geluiden en het opnemen er van.

Voorbeeld:

  • Geluiden van fluitketel, stofzuiger, telefoon, wasmachine, timmeren, zagen, dieren, muziekinstrumenten, geluiden rond een thema (vervoer, water, reizen), enzovoorts.
  • In plaats van geluiden kun je ook kiezen voor melodietjes die je laat raden.

Leeftijd: 12-16, 8-12
Type: Spel - rustig


Download PDF
272