Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Gemeentequiz

Kennisverwerving

Voorbereiding:

Thuis:

  • Zorg voor de materialen.

Op de avond zelf:

  • Maak groepen
  • Wat zijn de spelregels:
  1. De groep wordt in vijf groepen verdeeld (afhankelijk van het aantal JeV-leden). Elke groep krijgt een vragenformulier met 30 vragen over de eigen gemeente en de Gereformeerde Gemeenten in zijn algemeen. Ze moeten zo snel mogelijk alle antwoorden op de vragen te pakken zien te krijgen.
  2. De winnaar is de groep die als eerste.

Uitgebreidere toelichting:

Opmerkingen/varianten:

Opmerkingen:

  • Afhankelijk van het niveau van vragen kun je ook meer/minder opdrachten geven.

Variant:

  • Je kunt ook vragen over de plaatselijke gemeente bijvoegen.

Hoe kun je leden mee laten doen?
Laat leden meehelpen met het verzamelen van de materialen.

Voorbeeld:

Hoeveel leden heeft onze gemeente ongeveer? In welk jaar is de gemeente in ... ontstaan? Hoe oud is onze dominee? Hoe heet het blad dat 1x in de twee maanden door jongeren uit de gemeente wordt verspreid? Zoek het telefoonnummer op van de fam.... Welke tekst staat er op het wandkleed in de hal van de kerk? Hoeveel heeft de winterwandeltocht voor de zending opgebracht? De kerk heeft verschillende bank- of girorekeningen. Via welk rekeningnummer bestel je de collectebonnen? Knip uit een kerkbode de letters van het antwoord op vraag. Enzovoorts.


Leeftijd: 12-16
Type: Spel - actief


Download PDF
272