Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Gespreksvragen

Doelstelling:

-    Verwerven van kennis
-    Leren bijbellezen
-    Meningsvorming

Voorbereiding:

Thuis:

  • Maak een inleiding over het bijbelgedeelte / bijbelboek.
  • Stel vragen op die terugwijzen naar het bijbelgedeelte.

Op de avond zelf: 

  • Zorg dat het gedeelte van tevoren gelezen wordt.
  • Vorm groepjes van 2 tot 8 personen.
  • Geef de vragen op papier mee aan de groepjes.

Uitvoering:

De gespreksvragen hebben de volgende opbouw:

a) Wat wordt bedoeld met het gedeelte?

b) Wat was de boodschap toen?

c) Wat heeft dit ons te zeggen?

De vragen sluiten aan bij het gemiddelde niveau of lager in de groep. Enkele vragen hebben een persoonlijke spits, duidelijk opkomend uit het bijbelgedeelte. De afsluitende vraag is een “denkvraag”

Afronding:

Je hebt de keus tussen een plenaire afronding of in de groepjes zelf. Als je plenair afrondt doe dit dan kort en bondig.

Opmerkingen/varianten:

Opmerking:

  • Houdt het gedeelte kort.
  • Geef van tevoren de lijn aan en liefst ook de achtergrondinfo (globaal) van het gedeelte.
  • Zorg ervoor dat in elk groepje voorbereide leiding zit, of zorg voor plenaire afronding onder bekwame leiding.
  • Geef hulpvragen mee.

Variant:

  • Laat de groepen hun bevindingen op een sheet schrijven. Eén van de groepsleden legt de sheet bij de plenaire afronding op de overheadprojector en vertelt wat in de groep is besproken (voor +14 groepen).

Leeftijd: 12-16, +16
Type: Bijbelstudie


Download PDF
272