Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Interview

Doel:

1. betrokkenheid bij het onderwerp vergroten

2. onderlinge band bevorderen

Voorbereiding:

Leg de werkwijze uit en maak groepjes.

Werkwijze:

1. Laat de groep vragen maken over het onderwerp.

2. Help de Jevers om mensen te vinden aan wie ze de vragen kunnen stellen.

3. Verdeel de taken. (welke groep gaat wie interviewen?).

4. Laat de Jevers een afspraak maken met de bewuste personen.

5. De groepjes doen verslag van hun interview, samen worden de resultaten besproken. Bijv: wat viel op?

Opmerkingen:

Oefen vooraf het interviewen. Je kan dit doen door enkele tieners enkele anderen te laten interviewen.

 Deze werkvorm kost veel tijd, Vooral het afspreken met de te interviewen personen moet begeleid worden. Maar de tieners verwerken de informatie veel beter als bij een inleiding: ze zijn er nu zelf mee bezig geweest.

 Voor de doeners uit de groep is het leuk om de gevonden informatie te verwerken in een poster of collage,  Deze kan dan gebruikt worden voor de presentatie van de informatie.

 Het werkt erg samenbindend wanneer tieners ook door de week met elkaar te maken hebben (bijvoorbeeld bij het maken van een presentatie en bij het interviewen).

Voorbeeld:

Het thema van de avond: ‘Het gemeenteleven’.

Samen met de groep wordt bedacht dat we de volgende personen kunnen interviewen:

● de plaatselijke predikant

● een ambtsdrager

● een ouder gemeentelid

● een catechisant

● een ‘rand’kerkelijke

Voor het interview heeft de groep de volgende vragen bedacht:

1. Hoe vindt u het functioneren van de gemeente waar u lid van bent?

2. Voelt u zich thuis in de gemeente? Waarom?

3. Ziet u het verenigingsleven als een belangrijk facet van de gemeente? Waarom?

4. Denkt u dat ook jongeren zich echt erbij voelen horen?

5. Op welke manier zou dit nog meer bevorderd kunnen worden?

6. Hoe vindt u dat nieuwe leden opgenomen worden in de gemeente?

 In dit voorbeeld is vraag 4 een minder goede vraag: hierop kan de te interviewen persoon ook alleen ja of nee op antwoorden. Het is belangrijk om dan door te vragen: Waarom? Zoals in de vragen 2 en 3 gebeurt.

Tip:

Eventueel kunnen sommige tieners in plaats van een interview te houden ook naar de bibliotheek gaan om informatie over het onderwerp op te zoeken.


Leeftijd: +16
Type: Verwerkingsactiviteit


Download PDF
272