Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Krantenknipsels

Doel:

 • Meningsvorming

Voorbereiding:

Thuis:

 • Uitzoeken van krantenknipsel bij een thema.
 • Maken van vragen over het krantenknipsel.

Op de avond zelf:

 • Eventueel groepjes maken.

Uitvoering:

Werkwijze:

 • Laat de tieners het krantenknipsel lezen.
 • Laat ze er op reageren (bij voorkeur gestuurd door middel van vragen).
 • Bespreek de reacties en geef je eigen visie.

Voorbeeld:

Ben je het met de volgende stellingen eens of oneens, waarom?

 • Echte armoede komt in Nederland niet voor, dus het zal wel meevallen met de armoede van de Amsterdammers.
 • We kunnen ons beter richten op de arme mensen in Nederland, dan dat we ons bezighouden met armen in het buitenland.

Opmerkingen/varianten:

Opmerkingen:

 • Je kunt de werkvorm ’krantenknipsels’ gebruiken als introductie van een onderwerp.
 • Deze werkvorm is ook goed te gebruiken ingekaderd binnen een groepsdiscussie: Eén van de vragen gaat dan over een krantenartikel.
 • Je kunt er voor kiezen om de vragen schriftelijk te stellen (aan te bevelen). Maar bij 1 of 2 vragen kan dit ook mondeling gebeuren.

Hoe kun je leden mee laten doen?

 • Laat leden krantenknipsels opzoeken en laat ze er vragen bij maken.

Leeftijd: 12-16, +16
Type: Verwerkingsactiviteit


Download PDF
272