Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Krantenquiz

Doel:

 • Kennisverwerving

 

Voorbereiding:

Thuis:

 • Verzamel voldoende dezelfde kranten van dezelfde datum
 • Maak vragen waarvan de antwoorden te vinden zijn in de krant

 

Op de avond zelf:

 • Groepsindeling, elke groep krijgt evenveel kranten
 • Hang een scorelijst op of schrijf de score op een bord.
 • Uitleggen van de spelregels.

 

Uitvoering:

Spelregels:

 1. Stel een vraag aan de groep 1.
 2. Als groep 1 met elkaar een goed antwoord kan geven, krijgen ze 10 punten. Is het antwoord fout, dan krijgen de andere groepen gelegenheid om het goede antwoord te geven. Het handigst is het dan om de volgende groep de kans te geven, daarna die daarop volgt, enzovoorts. Als een andere groep het goede antwoord geeft, krijgt die groep 5 punten.
 3. Stel een vraag aan groep 2.
 4. Na aantal keer alle groepen langs te zijn geweest, kun je de quiz afronden. De winnaar is de groep met de meeste punten.

 

Opmerkingen/varianten:

Opmerkingen:

 • Probeer vragen van juist niveau te stellen. Te moeilijke vragen wekken irritatie op. Te makkelijke vragen halen de spanning weg.
 • Als ze het antwoord niet snel genoeg vinden, kun je een tip geven, bijvoorbeeld: ‘Deze vraag gaat over Kerkelijk leven’ of ‘Kijk eens op pagina 7’
 • Als de quiz te lang duurt, kan een krantengevecht ontstaan. Bedenk van te voren hoe je daarmee omgaat.

 

Variant:

 • Je kunt ook elke groep slechts één krant geven, waarbij je elk groepslid een deel van de krant geeft.

 

Hoe kun je leden mee laten doen?

 • Laat leden meehelpen met het bedenken van vragen en opdrachten.
 • Laat een lid de score bijhouden.

Leeftijd: 12-16
Type: Spel - rustig


Download PDF
272