Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Onderwerp evaluatie

Doel:

 • Meningsvorming
 • Meningen peilen door de leidinggevende

Voorbereiding:

Thuis:

 • Bedenken van een onderwerp (meestal onderwerp van inleiding).

Op de avond zelf:

 • Groepjes vormen.
 • Leiden van inventarisatie groepsresultaten en discussie.

Uitvoering:

Spelregels:

 1. Verdeel de deelnemers in groepjes van drie.
 2. Laat de groepjes zoveel mogelijke negatieve en positieve kanten van het onderwerp bedenken (leuk / vervelend).
 3. Inventariseer de resultaten van de bespreking.
 4. Orden de diverse aspecten naar thema.
 5. Kies één of twee thema’s uit en ga hierover een groepsgesprek aan.

 

Voorbeeld:

Thema: school

Dit levert de volgende onderwerpen op: Vrienden, huiswerk, leraren, vrije-tijdsbesteding, pesten.

Je praat verder over vrienden en pesten.

 

Opmerkingen/varianten:

Opmerkingen:

 • Je moet wel zeker weten dat je goed genoeg thuis bent in het onderwerp. Je kunt niet alleen over het onderwerp gaan praten waar jij het meeste van af weet. Je zult de tieners moeten laten kiezen en je weet dus vaak niet waarover je het met hen zult gaan hebben.

Varianten:

 • Deze variant is moeilijk om uit te voeren: er kunnen ook reacties komen die op de persoon gericht zijn: Je bespreekt wat er leuk & vervelend is aan de JeV, hiervoor is een vertrouwelijke sfeer noodzakelijk.

Hoe kun je leden mee laten doen?

 • Het actief betrekken van de leden bij deze werkvorm is lastig. Tijdens de avond laat je eigenlijk alle leden meedoen.

Leeftijd: 12-16, +16
Type: Verwerkingsactiviteit


Download PDF
272