Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Tegenstellingen

Doel:

Kennisverwerving, verbanden leggen.

Voorbereiding:

Kies een Bijbelgedeelte met veel tegenstellingen. Denk aan “dood en leven”, “zonde en genade”, “binnen en buiten” etcetera. Print dit gedeelte voor elk lid uit op A4.

Benodigdheden:

Pen/potlood

Uitvoering:

Leg de werkvorm uit. De tegenstellingen moeten worden opgezocht en door gelijke onderstrepingen met elkaar verbonden worden. Behalve de tegenstellingen moet ook de belangrijkste zin uit het Bijbelgedeelte worden aangegeven, bijvoorbeeld door deze te omcirkelen.

Afronding:

Bespreek de uitkomsten plenair.

Opmerkingen/varianten:

Enkele voorbeelden zijn hieronder uitgewerkt.

 

Mattheüs 7: 13 en 14

13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan;

14 Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.

 

Mattheüs 7: 24-27

24 Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft;

25 En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.

26 En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft;

27 En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot.


Leeftijd: 12-16
Type: Bijbelstudie


Download PDF
272