Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Zandloper

Doel:

  • Kennisverwerving
  • Verbanden leggen

 

Voorbereiding:

Kies een Bijbelgedeelte. Dit Bijbelgedeelte vormt het midden van de zandloper

 

Uitvoering:

Lees met elkaar het Bijbelgedeelte. Verdeel de groep in tweeën. Eén groep kiest de behandeling van het voorafgaande deel. In de Bijbel wordt gezocht naar gedeelten waarin al verwezen wordt naar of die verband houdt met het centrale Bijbelgedeelte. Dit kan aan de hand van verwijsteksten. Er wordt vastgelegd welke chronologische volgorde bestaat in deze Bijbelgedeelten. Dit deel zijn de “beloften”

De tweede groep kiest voor de opvolgende Bijbelgedeelten die verband houden met het thema. Dit deel is de “vervulling” van de beloften.

Zo wordt het verband van de tekst duidelijk en krijgt men beter inzicht in de plaats van de profetieën.

 

Afronding:

Plenaire bespreking van de gevonden Bijbelgedeelten met leidinggevende.

 

Opmerkingen/varianten:

Thema’s rondom de heilsfeiten, Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren lenen zich bij uitstek voor deze methode.


Leeftijd: 12-16
Type: Bijbelstudie


Download PDF
272