Annuleren

Zoek hier binnen onze website

12 nov 2022Geen reacties

Zin-in 'Het ruime hemelrond'

12-Taboerijn

God openbaart Zich in de Bijbel, maar ook in het ‘boek der natuur’, waarin alle schepselen, groot en klein, zijn ‘als letteren’. Hoe kunnen we God ontdekken in de schepping? Volgens psalm 19 vertelt het ruime hemelrond Gods eer en heerlijkheid. In de wetenschap wordt daar vaak anders over gedacht en wordt de evolutietheorie aangehangen. Hoe staan we daar tegenover? Is er Bijbels gezien ruimte voor theïstische evolutie? Staan de wetenschap en de Bijbel lijnrecht tegenover elkaar of het bedrijven van wetenschap ook een aspect waar God ons toe oproept om voor Zijn schepping te zorgen?

Datum : D.V. zaterdag 12 november 2022
Locatie : Hoornbeeck College Amersfoort
Spreker : n.t.b. 
Livestream Zin-in Youtube Kanaal
Inloop : 19.00 uur (start avond 19.30 uur) 
325